Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2011-04-07 10:37:31
Size: 744
Editor: xkmetot
Comment:
Revision 3 as of 2011-04-07 10:41:46
Size: 756
Editor: xkmetot
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:

=Nadpis=

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sk" lang="sk"> <head> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=UTF-8" /> <body bgcolor="s98d52" link="purpur" vlink="black">

=Nadpis=

<h1 align="center"><font color="ff00ff" face="monotype corsiva"> Toto je nadpis </h1> <h2> Toto je podnadpis </h2> <p> Obsah odstavca Odstavec môže mať veľa riadkov </p> <p> Ďalší odstavec Odstavec nemusí končiť iba prázdným riadkom, aj nadpis ukončí odstavec. </p> <h2> Druhý podnadpis </h2> <p> Blabla </p> <h1> Ahoj </h1> <h2> Končíme </h2> <p> Posledný odstavec. </p>

</body> </html>

MpmWiki: nova_stranka (last edited 2011-04-07 10:41:46 by xkmetot)