Revision 1 as of 2011-05-09 12:14:17

Clear message

Zapisovanie sa na skúšku z OS

Keďže ais.stuba.sk neumožňuje rozumne združovať termíny skúšok, zapíšte sa mi sem.

/1.6.2011 /8.6.2011 /10.6.2011