Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2012-04-05 21:25:08
Size: 1032
Editor: jenca
Comment:
Revision 13 as of 2014-06-23 15:10:59
Size: 647
Editor: xspir
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 15: Line 15:

== Windowsovské služby ==

Princíp prihlasovania sa z Windows je taký, že horeuvedené riešenie s {{{ldap.stuba.sk}}}
pre prístup z Windows nie je možné.

Máte však možnosť nastaviť si heslo [[https://mpm.svf.stuba.sk:81/cgi-bin/samba.cgi | tu]],
alebo hore pod linkom Zmena hesla.
(pre prihlásenie na web použite vaše meno a heslo z {{{is.stuba.sk}}}).
 

Kontá a heslá

Unixovské služby

Pre absolútnu väčšinu služieb na mpm.svf.stuba.sk sa prihlasujete pomocou mena a hesla, ktoré používate na prihlasovanie do is.stuba.sk. Heslo sa overuje online pomocou LDAP serveru ldap.stuba.sk, teda ak si ho zmeníte v is.stuba.sk, zmení sa vám aj pre mpm.svf.stuba.sk

Zatiaľ je možné používať aj vaše doterajšie heslo, pokiaľ ho máte. Užívateľské meno ale musíte používať nové, i keď používate staré heslo.

Toto sa týka prihlasovania na web, na squirrelmail aj ssh, prípadne ľubovoľnej ďalšej unixovej služby.

MpmWiki: KontaHesla (last edited 2014-06-23 15:10:59 by xspir)