Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2014-06-23 15:09:36
Size: 1072
Editor: xspir
Comment:
Revision 10 as of 2017-10-13 11:25:25
Size: 1189
Editor: xspir
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
    * '''Odpájať počítače z elektriny! Prípadná technika zničená skratom vám bude daná k náhrade!!!!'''

V učebni B306 je zakázané:

 • Odpájať počítače z elektriny! Prípadná technika zničená skratom vám bude daná k náhrade!!!!

 • Zdržiavať sa v miestnosti bez vyučujúceho.
 • Konzumovať akékoľvek jedlo alebo nápoje (plati to aj pre minerálku, kávu, cukríky, žuvačky, atď.)!!!

 • Fajčiť!!!
 • Inštalovať softvér, alebo hardvér (s výnimkou pripájania USB kľúčov).
 • Vynášať stoličky, prípadne iné zariadenie z miestnosti.
 • Premiestňovať alebo otáčať počítače a monitory.

Počítače v učebni B306:

 • USB porty vpredu sú opačne ako býva zvykom, "hore nohami", nestrkajte tam USB kľúče nasilu!!

 • Počítače nemajú optickú mechaniku, takže sa ju nesnažte otvárať.

 • Na lokálne ukladanie dát slúži lokálny diskový oddiel D:\, nie je povolené ukladanie súborov na plochu.
 • Na zdieľanie dát medzi počítačmi cez sieť slúži sieťový disk \\tmp, sem majú prístup všetky počítače.
 • Problémy, pripomienky, ale aj prípadné návrhy na zlepšenie hláste na spir@math.sk.

MpmWiki: B306 (last edited 2017-10-13 11:25:25 by xspir)