Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2009-09-21 21:26:06
Size: 485
Editor: jenca
Comment:
Revision 4 as of 2009-09-21 21:26:26
Size: 471
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= B206 =

=
= V učebni B206 je zakázané: ==
= V učebni B206 je zakázané: =

V učebni B206 je zakázané:

  • Zdržiavat sa v miestnosti bez vyučujúceho.
  • Konzumovat akékoľvek jedlo alebo nápoje (plati to aj pre minerálku, kávu, cukríky, žuvacky, atď.)!!!

  • Fajčiť!!!
  • Inštalovať softvér, alebo hardvér (s výnimkou pripájania USB kľúčov).
  • Vynášať stoličky, prípadne iné zariadenie z miestnosti.
  • Premiestňovať alebo otáčať počítače a monitory.

MpmWiki: B206 (last edited 2009-09-21 21:26:26 by jenca)